top of page

"B" nebo "v"?

Když byli u nás v Praze na návštěvě moji rodiče, kteří jsou ze Španělska, tak manželův strýc, kterému v rodině říkáme "Váva", byl pro moje rodiče, a to naprosto nevinně, "Baba". Alespoň pro české uši. Mimochodem, také proto, že ve španělštině nejsou dlouhé samohlásky.


Vyslovují se stejně „vaca“ (kráva) a „baca“ (střešní nosič)?


Ano, vyslovují se úplně stejně. Ve španělštině, co se výslovnosti týče, není rozdíl mezi písmeny „b“ (be) a „v“ (uve). Obě označují tutéž hlásku, v tomto případě [b], kterou máme také v češtině například ve slově „báječné“. Španělština nezná hlásku [v], kterou můžeme najít například ve slově „káva“.


Na následujícím odkazu nám vizuálně ukazují, jak se vyslovuje [b] a jak zní:


ESCUCHAR [b]


Až se ta stránka otevře, klikněte na "Spanish", pak nahoře na „oclusivas“ a dále na [b].A ve slovech „barco“ (loď) a „abuelo“ (dědeček) se vyslovuje "b" stejně?


Ne. Vyslovuje se stejně v „barco“ a „verdad“, „abuelo“ a „avión“, ale ne v „barco“ a „abuelo“ ani ve „verdad“ a „avión“, i když se píšou stejnými písmeny, jelikož:

  • „b“ a „v“ na začátku věty, po pauze nebo za „m“, „n“, zní jako [b].

  • „b“ a „v“ v jiné pozici zní jako [β].


Při výslovnosti [β] rty zůstávají pootevřené, nedovřené, zatímco když vyslovujeme [b], rty se úplně semknou.


Hlásku [β] si můžete poslechnout rovněž zde:


ESCUCHAR [β]


Tentokrát ale klikněte na „espirantes“ a pak na [β].

No, dobrá... „B“ a „v“ se vyslovují stejně. Jak můžeme tedy vědět, jak psát slovo s [b] nebo [β]?


Bohužel, jestli to slovo neznáme a slyšíme ho poprvé, není téměř možné určit, zda se píše s písmenem „b“ nebo „v“, ledaže bychom uměli latinsky (a ani to neplatí na 100%): máme asi tak 50% šanci správné volby. Četba a praxe ale pomůže. Španělské děti s tím dlouho zápasí, stejně jako české děti s vyjmenovanými slovy. Dokonce i já jsem s tím kdysi měla problémy 😊, jak je vidět na následující fotce: