"B" nebo "v"?

Když byli u nás v Praze na návštěvě moji rodiče, kteří jsou ze Španělska, tak manželův strýc, kterému v rodině říkáme "Váva", byl pro moje rodiče, a to naprosto nevinně, "Baba". Alespoň pro české uši. Mimochodem, také proto, že ve španělštině nejsou dlouhé samohlásky.


Vyslovují se stejně „vaca“ (kráva) a „baca“ (střešní nosič)?


Ano, vyslovují se úplně stejně. Ve španělštině, co se výslovnosti týče, není rozdíl mezi písmeny „b“ (be) a „v“ (uve). Obě označují tutéž hlásku, v tomto případě [b], kterou máme také v češtině například ve slově „báječné“. Španělština nezná hlásku [v], kterou můžeme najít například ve slově „káva“.


Na následujícím odkazu nám vizuálně ukazují, jak se vyslovuje [b] a jak zní:


ESCUCHAR [b]


Až se ta stránka otevře, klikněte na "Spanish", pak nahoře na „oclusivas“ a dále na [b].A ve slovech „barco“ (loď) a „abuelo“ (dědeček) se vyslovuje "b" stejně?


Ne. Vyslovuje se stejně v „barco“ a „verdad“, „abuelo“ a „avión“, ale ne v „barco“ a „abuelo“ ani ve „verdad“ a „avión“, i když se píšou stejnými písmeny, jelikož:

 • „b“ a „v“ na začátku věty, po pauze nebo za „m“, „n“, zní jako [b].

 • „b“ a „v“ v jiné pozici zní jako [β].


Při výslovnosti [β] rty zůstávají pootevřené, nedovřené, zatímco když vyslovujeme [b], rty se úplně semknou.


Hlásku [β] si můžete poslechnout rovněž zde:


ESCUCHAR [β]


Tentokrát ale klikněte na „espirantes“ a pak na [β].

No, dobrá... „B“ a „v“ se vyslovují stejně. Jak můžeme tedy vědět, jak psát slovo s [b] nebo [β]?


Bohužel, jestli to slovo neznáme a slyšíme ho poprvé, není téměř možné určit, zda se píše s písmenem „b“ nebo „v“, ledaže bychom uměli latinsky (a ani to neplatí na 100%): máme asi tak 50% šanci správné volby. Četba a praxe ale pomůže. Španělské děti s tím dlouho zápasí, stejně jako české děti s vyjmenovanými slovy. Dokonce i já jsem s tím kdysi měla problémy 😊, jak je vidět na následující fotce:Napsala jsem totiž "nuves" místo "nubes" (mraky) 😊. Bylo mi tehdy 6 let.


Nicméně, není to tak úplně beznadějné: jsou pravidla, která nám při výběru mezi písmeny „b“ a „v“ pomáhají. Uvedu vám několik:


1. Píšeme „b":

 • u sloves končících na -bir: escribir, recibir, prohibir… (kromě sloves hervir, servir a vivir).

 • u koncovek sloves v minulém čase „imperfecto“: iba, cantaba, bailaba…

 • před „r“ a „l“: biblioteca, blanco, brazo…

 • u slov končících na -bilidad: amabilidad, debilidad, posibilidad

 • u předpon bi-, bis-, biz-, bio-: bisabuelo, bipolar, biografía…


2. Píšeme „v":

 • po slabikách ad, sub a ob: advertir, subvención, obvio…

 • u přídavných jmen končících na -avo, -evo, -eve, -ivo: octavo, leve, activo, nuevo…

 • u skloňovaných tvarů sloves „ir“, „estar“, „andar“ a „tener“: voy, estuve, tuvimos, anduvieron… (kromě tvarů minulého času „imperfecto“: iba, estaban, andábamos…).
Všechny předchozí informace najdete shrnuté na následující infografice:B_ NEBO _V
.pdf
Download PDF • 600KBA jak se vyslovuje písmeno „w“ (uve doble)?


Vyslovuje se stejně jako „b“ a „v“, tj.:

 • [b] na začátku věty, po pauze nebo za „m“, „n“

 • [β] v jiné pozici

Písmeno „w“ se ale ve španělštině používá velice zřídka, jenom v několika slovech převzatých z cizích jazyků, jako například: waterpolo, web, kiwi, workshop… Často se ve španělštině písmeno „w“ nahradilo písmenem „v“: váter, vagón, vals…Doufám, že vám to pomohlo 😊!


¡Hasta la próxima semana!


A teď jste na řadě vy…


1) Poslechněte si nahrávku a napište, zda jste slyšeli [b] (zní jako české "b") anebo [β].


AUDICIÓN


2) Diktát:

Pusťte si znovu předchozí nahrávku a napište slova, která uslyšíte.Klíč


Diktát z Instagramu:

 1. cabeza

 2. abrir

 3. vaso

 4. barco

 5. nuevo

 6. diecinueve

 7. brazo

 8. caber


Poslech:

[b] -> bipolar, vivir, blanco, blusa, bruma

[β] -> leve, vivir, abril, anduve, tuvieron, jueves, archivo, iba, contabilidad, lavabo, recibir

4 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo